Ready made s.r.o.

Možno ste to práve vy, kto sa snaží rozhýbať a začať podnikať, no nebavia ho úrady a nemá chuť na zbytočné strácanie času. V takom prípade je tento článok venovaný rozhodne vám. Zaujímať by vás mohli ready made sro, ktoré sú zakladané a pripravované pre okamžitý predaj.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ready made sro

Ready-made s.r.o. sú zapísané v živnostenskom  aj obchodnom registri, takisto sú zaregistrované na daňovom úrade a je im pridelené IČO a DIČ. Ready-made s.r.o. sú tak pripravené pre podnikateľov, ktorí sú zaneprázdnení a nemajú čas, prípadne nemajú chuť púšťať sa do zakladania novej firmy. Znamenalo by to pre nich obehať všetky úrady, vybavovať príliš veľa dokumentov a okrem toho všetkého by museli čakať 60 dní, ktoré si vyžaduje samotné spracovanie všetkých potrebných dokumentov a absolvovanie administratívnych úkonov. Ready-made s.r.o. sú pripravené na okamžité podnikanie, pretože v prípade ready-made s.r.o. sa v priebehu 24 hodín stávate konateľom spoločnosti.

Ready-made s.r.o. majú splatený základný kapitál a nemusíte sa obávať ani žiadnych neznámych záväzkov spoločnosti. Ready-made s.r.o. je rozumnou voľbou aj z toho dôvodu, že ak sa rozhodnete skončiť s podnikaním, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je platcom DPH je vhodná na ďalší predaj.

Na to, aby prebehol prevod ready-made s.r.o. je potrebná prítomnosť všetkých nových konateľov a majiteľov spoločnosti. Dôležité je, aby boli noví majitelia schopní predložiť doklad totožnosti ako je napríklad občiansky preukaz alebo pas. V prípade, že by sa novým majiteľom ready-made s.r.o. mala stať právnická osoba, je dôležité doložiť  navyše platný výpis z Obchodného registra.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ready made sro

Ready-made s.r.o. sa zvyknú zameriavať na určité vymedzené oblasti podnikania ako napríklad prípravné práce k realizácii stavby, reklamné a marketingové služby, administratívne služby, počítačové služby, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb a pod. Možností je niekoľko, takže určite nebudete odsúdení len na jeden stanovený smer podnikania. Ready-made s.r.o. so sebou prinášajú okrem mnohých benefitov najmä slobodu, nezväzujú vás a už od samého začiatku váš čas šetria, než aby vás oň oberali.  

V procese prevodu ready-made s.r.o. je možné oblasti podnikania spoločnosti rozšíriť, ak má nový majiteľ záujem, alebo naopak, tie, ktoré sú pre neho málo zaujímavé môže zrušiť. Opäť dôkaz slobody! Ready- made s.r.o. si nekladie za úlohu vás zväzovať a obmedzovať, ale práve naopak. Cieľom je vám v čo najväčšej možnej miere uľahčiť už aj tak náročné začiatky.

Rate this post