Najkvalitnejšie betónové ploty

Ako stavať betonove ploty? Na betónové ploty sa zväčša používajú dvojdierové duté tenkostenné betónové tvárnice, štiepané z väčších betónových blokov. Pri ich výrobe sa tvarovky štiepajú z jednej, dvoch, troch alebo aj všetkých štyroch bočných plôch podľa cieľa použitia. Plotové štiepané tvarovky sa vyrábajú v prírodnej farbe ako je sám betón alebo sa prifarbí.

Pri stavbe sa treba aj napriek jednoduchej konštrukcii riadiť stavebnými zásadami. Prácu treba robiť precízne, pretože chyby sa objavia takmer okamžite, ale niekedy aj po mesiacoch od dokončenia stavby. Je veľmi dôležité, aby sa základy betónového plotu pôsobením mrazu nenadvihli, preto musí byť základová škára v nezamŕzajúcej hĺbke. Pri základoch sa používa betón B15. Pri vyhotovení základu treba dbať na kvalitu spojenia základovej konštrukcie s múrom plotu oceľovou výstužou, ktorá prechádza stredom dutín štiepaných tvaroviek. Betónový základ vytiahneme o 50mm nad okolitý terén, aby spodná plocha betónových tvaroviek ležala nad okolitým terénom. Stavba plotovej konštrukcie je pomerne jednoduchá. Tvarovky smiete klásť na seba nasucho alebo ich jednoducho vzájomne zlepiť mrazuvzdorným stavebným lepidlom.

Po položení pár radov vyplníme dutinu tvaroviek betónom. Nesmieme však povrch tvaroviek znečistiť lepidlom, kedže jeho čistenie nie je jednoduché. Tvarovky sa vyrábajú s určitou rozmerovou toleranciou. Rozmerové nepresnosti možno eliminovať vkladaním klinov medzi tvarovky tak, aby boli škáry rovné. Dutiny sa vystužujú oceľovou rebrovanou výstužou.

Pri stavbe betónových plotových stĺpikov treba pamätať na vloženie kotevných prvkov pre plotové výplne. Sú vyrábané z plochej ocele, pásoviny, ktorý prechádza celou hrúbkou plotového stĺpika na dostatočné ukotvenie. Najlepšie je používať nehrdzavejúcu oceľ, aby sa po čase neznehodnotil vzhľad tvaroviek ich hrdzavením. Dĺžky dilatačných celkov vzhľadom na požiadavky pre betónové nenosné konštrukcie vystavené vonkajším klimatickým podmienkam nájdeme v norme STN 73 1201 pre navrhovanie betónových konštrukcií. Norma pre steny na voľnom priestranstve stanovuje maximálnu dĺžku dilatačného celku na 3 metre.

Dilatácia celkov závisí od orientácie oplotenia na svetové strany. Najviac tepelne namáhaná je konštrukcia na juhozápadnej strane domu, menej dilatuje na jeho severnej a východnej strane. Vytvoreniu dilatačných škár preto venujeme viac pozornosti na najviac oslnenej strane. Dutiny v tvarovkách musíme po položení do muriva vyplniť kvalitným betónom triedy aspoň B15. Na vyplnenie dutín je najvhodnejší betón so zrnami do 12 mm, t. j. betón, ktorý je svojím zložením blízky zloženiu betónu štiepaných tvaroviek. Betón by mal mať takú konzistenciu, aby nevytekal zo škár medzi tvarovkami.

Dutiny vypĺňame pri vhodných klimatických podmienkach, aby mohol betón stvrdnúť a vyzrieť. Tvrdnutie sa zastavuje pri teplote +5 °C. Plotová konštrukcia sa nepoškodí nízkymi teplotami, ak betón pred poklesom teplôt pod bod mrazu dosiahne pevnosť aspoň 10 MPa. Pri teplotách pod 10 °C a pri použití zmesových cementov, ktoré tvrdnú pomalšie, môže trvať dosiahnutie tejto pevnosti aj niekoľko týždňov alebo mesiacov. Ak je teplota priaznivá a v dutinách je kvalitný betón, pred stavbou betónového plota musíme ešte zabezpečiť, aby sa do výplňového betónu nedostala voda. Buď plotovú konštrukciu zakryjeme strieškami provizórne alebo natrvalo, v súlade s projektom. Dutiny tvaroviek naplníme betónom tak, aby v poslednom vrchnom rade tvaroviek nebola dutina celkom vyplnená, ale aby betón siahal 10 mm pod hornú plochu tvarovky. Aby celý plot bol dlhodobo pekný, je vhodné konštrukciu i striešky celoplošne penetrovať prípravkami na báze nízkomolekulárnych siloxanov. Penetračné látky uzatvoria kapiláry v betóne a zabránia vnikaniu prachových častí do hmoty betónu.

Rate this post