Offshore spoločnosti

Uvažujete o založení vlastnej spoločnosti a neviete ako na to? Hľadáte čo najviac informácií a je zložité sa k nejakým dostať? Už nemusíte hľadať! Všetko nájdete v knihe, ktorá Vás oboznámi so všetkým, čo potrebujete vedieť ohľadom offshore spoločností.

Dočítate sa v nej o tom, čo to vlastne offshore spoločnosť je? Na stránkach knihy objavíte aj to, že offshore spolocnosti sú firmou založenou mimo domicilu majiteľa, v krajinách tzv. daňových rajov. Spolu s jej založením získavate benefit v podobe nízkeho alebo nulového zdanenia vašich ziskov. V jednej z kapitol však objavíte množstvo iných výhod, ktoré so spoločnosťou offshore získavate. Spomína sa absolútne utajenie informácií, s tým spojená ochrana majetku, ochrana pred infláciou, jednou z výhod je aj obmedzenie zákonných povinností, zníženie prevádzkových nákladov, žiadne obmedzenia v medzinárodnom obchode a mnoho iných.

V knihe budete mať  možnosť oboznámiť sa s procesom založenia offshore spoločnosti. Ako štandardná dĺžka procesu jej založenia sa uvádza sedem dní. Máte však možnosť využiť aj expresné vybavenie založenia offshore, ktoré prebehne v priebehu dvoch dní. V tom prípade budete musieť rešpektovať  10 až 14 dňovú čakaciu dobu za dokumentmi, týkajúcimi sa offshore spoločnosti.

Kniha poskytuje tiež informácie, ktoré Vás oboznámia s tým, čo všetko je potrebné pri založení offshore spoločnosti uviesť. Hovorí sa o názve firmy a jeho dva varianty. Je potrebné uviesť meno a osobné údaje majiteľa. S týmito informáciami pracuje len registračný agent, takže akékoľvek pochybnosti alebo neistota sa vylučujú! Ďalej je potrebné uviesť informáciu ohľadom výšky investícií a akcií spoločnosti a tiež informáciu o činnosti spoločnosti, na základe ktorej budete neskôr hľadať a realizovať vhodné riešenia.

Založenie offshore spoločnosti máte možnosť absolvovať veľmi jednoducho online. Nie je potrebná Vaša fyzická prítomnosť, žiadne notárske osvedčenia a pod.

Kniha Vás zbaví akejkoľvek neistoty! Aj keď má vlastník offshore spoločnosti plnú moc konať v mene firmy, na stránkach knihy sa dočítate aj o tom, že osoba skutočného vlastníka offshore spoločnosti zostáva v utajení. Deje sa tak prostredníctvom tzv. nominee, teda prostredníctvom menovaných akcionárov a riaditeľov. Skutočný vlastník zostáva pre tretie osoby mimo offshore spoločnosti neznámym!

Kniha Vám poskytne všetko, čo budete ako vlastník offshore spoločnosti potrebovať!

offshore spolocnosti

Rate this post