Po anglicky vďaka knihám?

Najväčším problémom pre ľudí učiacich sa nový jazyk je ich vlastný strach. Obávajú sa o svoju výslovnosť a o správnosť vyslovených viet. Je to však veľká chyba, pretože najlepší spôsob ako sa naučiť rozprávať, je robiť to dokola, aj keď s chybami, až kým to nebudeme vedieť správne. Každé učenie si vyžaduje prax, doprajte si ju. Pri učení je potrebné využívať všetky dostupné zdroje. Nepostačia iba anglické knihy v jazykovej škole, využitie všetkých metód vedie k rýchlejšiemu učeniu. Výborným spôsobom na podporu jazyka je „obklopiť sa ním“. Písanie poznámok v angličtine, čítanie článkov, internet, počúvanie hudby, pozeranie seriálov a v neposlednom rade čítajte knihy zo zahraničia. Najlepšie sa však jazyk učí priamo v cudzojazyčnom prostredí, kde je človek nútený komunikovať, kde mu nestačí len čítať anglické knihy, ale je v neustálom styku s jazykom. Komunikácia a učenie sa s ľuďmi, pre ktorých je angličtina rodný jazyk, stále zostáva na prvom mieste v spôsoboch učenia sa cudzieho jazyka.

Knihy zo zahraničia

Rate this post